SITE.RU

Umumiy gigiena kafedrasi
» Еслеу кадирлеу куни

Еслеу кадирлеу куни

   «Улыума гигиена» кафедрасынын руухыйлык агартыушылык  ислери 2016-жыл «. Ташкент Педиатрия Медицина Институтинын Нокис филиалынын  9 май  2016 жыл    «Еслеу кадирлеу   куни»  не  таярлык кориу,  белгилеу  хам оны откериу  хаккындыгы буйрыгын орынлау   бойынша  Нокис каласы Наукан баг елатында  Базаров кошеси №32 уйинде жасаушы  Урыс ветераны Реймов Зарипбай шанырагына кафедра профессор окытушылары хамде устаз- мураббийлик 617-618-619 топар талабалары менен барып, «Уатан оларды хеш кашан умытпайды» багдарында Уатанымыз тынышлыгын саклауда катнаскан аскерлер шаныракларына барып итибар корсетилип,   саубетлесилип, хабар  алынып,  байрам мунасебети  менен  сауга тапсырып , кутлыклап   кайтылды.


Метки:

Baholash

Saytimizga baho bering [?]

A`lo
Yaxshi
Yaxshi ... lekin ...
Yaxshiroq
Yamon