SITE.RU

Umumiy gigiena kafedrasi
» Умумий гигиена кафедрасининг илмий ишлари

Умумий гигиена кафедрасининг илмий ишлари

Улыўма гигиена» кафедрасы «Эксперимент» дөгереги 10-октябрь 2018-жыл куни факультет көлеминде өз жумысын алып барды. Бунда факультет деканы Мелдебекова С.У., «Улыўма гигиена», «Тиллер», «Эпидемиология» кафедрасы профессор-оқытыўшылары  ҳәм «Эксперимент»,  «Нутрициологлар», «Коммунал гигиена излениўшилери» дөгереги ағзалары қатнасты. Дөгеректе «Қарақалпақстан Республикасында радиацион қәўипсизликтиң тәмийнленгенлиги», «Экология хам саламатлық» темасында презентациялар исленди. Профессор-оқытыўшылар ҳәм дөгерек ағзалары өзлерин қызықтырған сораўларына жуўаплар алды. 

Метки:

Baholash

Saytimizga baho bering [?]

A`lo
Yaxshi
Yaxshi ... lekin ...
Yaxshiroq
Yamon